Chương trình

Healthy Workplace

Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự từ mỗi người lao động hạnh phúc

Healthy Workplace đánh giá hiện trạng qua góc độ tâm lý xã hội của môi trường làm việc. Triết lý chính trong cách tiếp cận của chúng tôi là quan điểm “Việc làm tốt cho mọi người, việc làm không phải nguyên nhân gây stress”. Từ đó, chúng tôi xây dựng và đưa ra bộ “Good work to wellbeing” dành riêng cho mỗi doanh nghiệp gồm các công cụ hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc lành mạnh nhằm mục tiêu:

 • Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi;
 • Kiểm soát tâm trạng cá nhân;
 • Hóa giải các mối quan hệ tiêu cực;
 • Cân bằng, hài hòa giữa niềm vui sống và trách nhiệm
 • Thông suốt trong giao tiếp ở mọi cấp;
 • Niềm tin ở những người lãnh đạo.

Bắt đầu từ sức khỏe thể chất
và tinh thần của người lao động

Sức khỏe thể chất và tinh thần chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó bao gồm các yếu tố về lối sống cá nhân. Các yếu tố này tạo ra từ lối sống của mỗi cá nhân người lao động, từ nơi làm việc đến gia đình và cộng đồng họ sinh sống, ví dụ cách ăn uống, tình trạng sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, các vấn đề gia đình, cách suy nghĩ của họ về cuộc sống và công việc.

Để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, lối sống lành mạnh cho từng cá nhân cần được khuyến khích, ngược lại, nơi làm việc cũng tạo điều kiện cho mỗi người lao động thực hiện được lựa chọn sống lành mạnh.

Nội dung chương trình rèn luyện:

Các chuyên gia của Healthy Workplace sẽ trực tiếp hướng dẫn áp dụng bộ công cụ “Good work to wellbeing” ngay tại chính doanh nghiệp qua các nội dung:

 1. Giao tiếp thông suốt: Cải thiện kỹ năng giao tiếp để tăng cường gắn kết tại nơi làm việc và gia đình, cộng đồng;
 2. Không ngừng học hỏi: Khơi gợi sự hào hứng trong công việc;
 3. Thể dục và vận động: Rèn luyện thể chất, tăng cường vận động với bài tập yoga và bài tập vận động thiết kế theo đặc thù công việc và điều kiện lao động;
 4. Chia sẻ cộng đồng: Thực hiện các hoạt động tình nguyện, cộng đồng để rèn luyện thói quen cho đi;
 5. Trân trọng hiện tại: Rèn luyện khả năng tập trung, lắng nghe bản thân bằng hướng dẫn yoga toàn diện dành cho cơ thể và tâm trí.
Bạn muốn được tư vấn thêm về chương trình?  Click vào đây

aeczane.com/manisa-mesir-macunu/